Onze recente projecten

Projecten

Geen project is hetzelfde. Wel hebben wij gemerkt dat de deelnemers het project maken. Als die er zin in hebben om gezamenlijk aan een vooraf bepaald doel te werken gebeuren er mooie dingen. Hieronder een overzicht van projecten waarop wij trots zijn, met veel plezier aan hebben gewerkt en wij veel energie van hebben gekregen!

Liander – Modulair bestelproces MSR

Liander had als wens om een huidige handmatige bestelproces te vervangen door een interne online webshop.

WML – Variantenstudie waterbehoefte­dekking

Samen met een team specialisten van Waterleiding Maatschappij Limburg hebben wij door middel van een Design Sprint een versnelde project start weten te maken.

Energy21 – Waardepropositie

Met het team van Energy21 hebben we samen de bestaande waardepropositie met behulp van een value proposition workshop opgefrist.

Hoogheem­raadschap Rijnland – Aquathermie

De vraag naar aquathermie gerelateerde diensten neemt een steeds hogere vlucht.

Kramp – Online configurator

Kramp wil het voor haar bestaande gebruikers makkelijker maken om zelf online producten te configureren.

Hoogheem­raadschap Rijnland – Dataportaal

Om het gebied in West-Nederland leefbaar te houden, moeten verschillende partijen in de waterketen, waaronder gemeenten, WLM en het waterschap, intensiever data met elkaar delen.