WML – Variantenstudie waterbehoefte­dekking

← terug naar alle projecten

Uitdaging:
De drinkwatervoorziening in Zuid-Limburg is verdeeld in drie clusters. De huidige infrastructuur is zodanig ingericht dat ze toekomstige uitdagingen niet voldoende aankan (kwaliteit). Daarnaast is de verwachting dat de watervraag de komende 10 jaar stijgt, terwijl de productiecapaciteit mogelijk te gering is (kwantiteit).

Om voor het Cluster Zuidwest (de verzorgingsgebieden rondom IJzeren Kuilen met zijn winningen, Roosteren-Susteren en Hoogveld) tot een sluitende waterbehoefte dekking te komen, had Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de wens om middels een “Design Sprint” een integrale variantenstudie uit te voeren als tussenstap tussen de strategie en de uitvoeringsprojecten.

Aanpak:
In samenwerking met WML hebben we met behulp van een 4-daagse Design Sprint, die was verdeeld over verschillende remote projectdagen, een versnelde start weten te maken.

Dit hebben we gerealiseerd door als eerste mogelijke oplossingen voor de issues binnen het cluster te inventariseren. Na deze inventarisatie heeft het team een eerste aanzet gemaakt om mogelijke varianten samen te stellen. Van elke variant dienden op basis van de afwegingscriteria de voor- en nadelen vastgesteld te worden om uiteindelijk tot een rangorde van de vastgestelde varianten te komen, met daarbinnen een voorkeursvariant.

Resultaten:
Na de workshops zijn 6 varianten gevisualiseerd om deze vervolgens te valideren met collega’s vanuit verschillende disciplines. De feedback uit de interviews heeft ervoor gezorgd dat kleine onvolledigheden in een vroeg stadium goed naar voren zijn gekomen en er een nieuwe interessante variant naar voren is gekomen.

Over Waterleiding Maatschappij Limburg:
NV Waterleiding Maatschappij Limburg is de drinkwaterproducent en -leverancier voor ruim 500.000 huishoudens in Nederlands-Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan iets meer dan 15.000 bedrijven. Aandeelhouders van WML zijn de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Client Case afbeelding WML

Translate »