Waterschap Hollandse Delta – project programma organisatie

← terug naar alle projecten

Uitdaging:

Bij veel waterschappen in Nederland speelt een ingrijpende vernieuwingsopgave. Zo ook bij Hollandse Delta, die binnen haar programma Vernieuwing waterketen – waarbij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) worden gebouwd of gerenoveerd – is gestart met de locatie Sluisjesdijk. Echter, gedurende de realisatiefase van het ALM (Asset Lifecycle Management)-investeringsprogramma Sluisjesdijk 1.0, is gebleken dat de projecten onvoldoende voortgang hebben.

Het wordt steeds duidelijker dat het uitvoeren van alle vervangingsinvesteringen – in combinatie met de reguliere bedrijfsvoering, het oplossen van storingen en het realiseren van projecten – een complex samenspel is tussen interne en externe capaciteit op locatie met soms beperkte ruimte. Om de complexe vernieuwingsopgave succesvol te laten verlopen, dient de organisatie hierop te worden ingericht.

Aanpak:
Samen met het deelnemende team, bestaande uit leden van de stuurgroep, assetmanager waterketen en de kwartiermaker, is besloten in een programmacanvas alle uitdagingen samen te vatten van de op te zetten uitvoeringsorganisatie. Dit canvas vormde de basis van een gevisualiseerde uitwerking van de programmaorganisatie (voorbereiding en uitvoering) van het investeringsprogramma Waterketen, voortvloeiend uit de voorkeursvariant van de ALM-studies.

Resultaten:

Het resultaat van het project programmaorganisatie is een ingevuld programmacanvas, evenals een visuele weergave (praatplaat) van de programmastructuur met bijbehorende uitvoeringsorganisatie. Deze praatplaat hebben wij met vijf interviews gevalideerd. De resultaten zijn in een rapport verwerkt. 

We verwachten dat de verkregen inzichten WSHD helpt om een permanente uitvoeringsorganisatie op te zetten en deze goed van de grond te laten komen, om zo in een volgende fase te geraken.

Over WSHD:
Hollandse Delta is een waterschap in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Dit betreft het gebied ten zuiden van de Nieuwe Maas en de Noord en omvat de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Voorne-Putten, het Eiland van Dordrecht, IJsselmonde, Rozenburg en het eiland Tiengemeten

Clientcase WSHD

Translate »