Hoogheem­raadschap Rijnland – Dataportaal

← terug naar alle projecten

Project: Dataportaal

Om het gebied in West-Nederland leefbaar te houden, moeten verschillende partijen in de waterketen, waaronder gemeenten, WLM en het waterschap, intensiever data met elkaar delen. In een Design Sprint hebben we met een multidisciplinair van Rijnland en experts van daarbuiten de eerste processtappen die nodig zijn om tot een daadwerkelijk dataportaal te komen, gedefiniëerd, gevisualiseerd en tenslotte gevalideerd.

Translate »