De Dommel – Ontwikkeling strategie voor strategisch omgevingsmanagers

← terug naar alle projecten

Uitdaging:
Het Strategisch Omgevingsmanagement Team Stakeholders van Waterschap De Dommel had als ambitie een duidelijke strategie en praktisch toepasbare producten te ontwikkelen om de externe stakeholders beter te faciliteren.

Aanpak:
Voor het team Strategisch Omgevingsmanagement van De Dommel heeft dogoodtopeople een strategische sprint gefaciliteerd. Door middel van een gestructureerde visuele discussie is een strategie uitgewerkt met duidelijke doelen en gewenste resultaten. Dit resulteerde in concrete producten, efficiënte processen en een duidelijke rolverdeling die ook de interne en externe positionering van Strategisch Omgevingsmanagement ondersteunt.

Resultaten:
Het resultaat is een praktisch toepasbare strategie met bijbehorende tools, waaronder een stakeholder-doelenmatrix, een eenduidige en voorspelbare workflow en een duidelijke positionering, zowel intern als richting externe stakeholders. Deze resultaten zorgen daarnaast voor een efficiëntere samenwerking en synergie binnen het team van  strategisch omgevingsmanagers.

Over Waterschap de Dommel:
Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 525 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we 900.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten.

Clientcase Dommel

Translate »